معرفی طرح روز جهانی ارتباطات

هفدهم ماه می (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. مخابرات در دنیای فعلی چیزی فراتر از سیم و تلفن است، مخابرات نماد ارتباطات است. تخفیف در مکالمات و ارسال پیامک، هدیه تالیا به مناسبت روز جهانی ارتباطات مشتریان جدید تالیا با فعال‌سازی سیم‌کارت تالیا در بازه زمانی ۲۷ اردیبهشت ماه تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ می‌توانند از تخفیفات ذیل بهره‌مند شوند :

35٪ تخفیف مکالمه درون شبکه
15٪ تخفیف مکالمه برون شبکه
25٪ تخفیف پیامک