thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb

نمایش تازه ارتباط

در ارتباط با امیدهای تازه و سیزدهمین نمایشگاه ایران تلکام استقبال دوستان تالیا از غرفه ما در سیزدهمین نمایشگاه ایران تلکلم فراتر از انتظار ما بود.
نظرات شما را شنیدیم و بسیاری از شما را از نزدیک ملاقات کردیم. خوشحالیم که می بینیم همه شما از تالیا خاطرات خوبی دارید و سپاسگزاریم که آینده روشنی را برای تالیا می بینید. امیدواریم که در این نمایشگاه روز خوبی در کنار ما تجربه کرده باشید و خط دیگری به خاطرات خوب شما از تالیا اضافه کرده باشیم.
مصاحبت شما در سیزدهمین نمایشگاه تلکام اطلاعات با ارزشی در اختیار ما گذاشت. بعد از بررسی نظرات هزاران نفر از شما که از غرفه تالیا دیدن یا در بازی های ما شرکت کرده بودید، خرسندیم که از میزان اعتماد شما به خودمان با خبر شده ایم. علاوه بر این می دانیم که پرسش هایی در ذهن شماست که در بین چندین هزار سوال، بارها به چشم می خورد. خالی از لطف نیست که همینجا به مهمترین آن ها پاسخ بدهیم: تالیا آمده است تا بماند؟ پاسخ شما مثبت است.
تالیا بدون هیچ شکی از این پس با حضوری بسیار پررنگ تر از پیش در کنار شما خواهد ماند. افزایش کیفیت خدمات در آینده؟ جواب این سوال نیز مثبت است. شما بعد از این شاهد بهبود محسوس و روز به روز کیفیت خدمات تالیا خواهید بود.
از تمامی شما دوستان تالیا متشکریم که به ما امید می دهید تا بازگشت محکمی داشته باشیم. امید ما هم این است که آینده روشنی را در کنار شما تجربه کنیم. پس بی صبرانه در انتظار ملاقات های بعدی شما هستیم. تا آن وقت با تالیا در ارتباط باشید.