معرفی طرح تالیار

بسته‌های نامحدود مکالمه و پیام کوتاه درون شبکه برای کلیه مشترکین تالیا (به جز مشترکین که از طرح‌های دیگر تالیا همزمان استفاده می‌نمایند.)
برای استفاده از بسته های طرح تالیار، ضروری است مشترکین اعتبار لازم برای فعال‌سازی طرح را داشته‌ باشند.توجه:
• در صورت عدم استفاده از میزان مکالمه و پیامک، هزینه آن مسترد نمی‌گردد.
• مدت مکالمه و تعداد پیامک ذکر شده در جدول برای هر روز در نظر گرفته ‌شده است.

نحوه فعال‌سازی‌ طرح تالیار
برای فعال‌سازی بسته 1 روزه عدد 1،بسته هفتگی عدد 7 و بسته ماهانه عدد30 را از خط تالیا خود، به شماره 500093 ارسال نمایید. فهرست کامل دستورهای مربوطه در جدول زیر آمده است:مزایای طرح تالیار

• کاهش بین 85 تا 95 درصد در هزینه‌ها برای شما
• هر روز شامل 100 دقیقه مکالمه و 100 پیامک درون شبکه رایگان
• انتخاب از میان بسته‌های متنوع با توجه به میزان اعتبار شما
• نحوه فعالسازی آسان

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق خطوط تالیا به صورت رایگان با شماره 999 و از سایر خطوط از طریق شماره 09329990000 با ما در تماس باشید.