راهنمای استفاده از خدمات حضوری


مشترکین تالیا می توانند با در دست داشتن سند سیم کارت تالیا و کارت ملی خود جهت دریافت کلیه خدمات به نزدیکترین فروشگاه تالیا و یا مراکز خدمات تالیا (دفاتر پیشخوان دولت ) در سراسر کشور مراجعه نمایند.