جشنواره سلام

سلام یعنی ارتباط !
سلام طرحی است برای خوش آمدگویی به مشترکین جدید، سلام آغازگر گفتگو و دوستی است. تالیا به پاس قدردانی حضور شما در جمع خانواده خود، بسته های جدید سیم کارت را که شامل یک قطعه سیم کارت، ، کیف موبایل و دو ماه مکالمه و پیامک رایگان درون شبکه ای میباشد، ارائه می نماید. این طرح تا پایان دیماه 92 اجرا می گردد و متقاضیان می توانند جهت تهیه سیم کارت جشنواره سلام به نمایندگان فروش سیم کارت طرح سلام ( مراکز مجاز عرضه موبایل و یا دفاتر منتخب پیشخوان دولت ) مراجعه نمایند.
■ مشاهده لیست نمایندگان فروش سیم کارت طرح سلام