نحوه ثبت نام و دریافت سیم کارت تالیا

سیم کارت پیش پرداخته (اعتباری-pre-paid)
ثبت نام سیم کارت اعتباری تالیا (اشخاص حقیقی و حقوقی) متقاضیان با مراجعه به فروشگاه های تالیا و یا مراکز خدمات مشتریان تالیا می توانند بعداز ارائه مدارک لازم اقدام به ثبت نام و دریافت سیم کارت اعتباری تالیا نمایند.