تعویض سیم کارتنظر به اینکه تالیا موفق به ارتقاء شبکه‌ خدمت‌ رسانی خود به نسل 4.5Gگردیده و برای استفاده از این خدمات میبایست سیم کارت های نسل قبل تعویض گردد، لذا مشترکین گرامی میتوانند از طرق زیر نسبت به تعویض و ارتقاء سیم کارت خود به نسل 4.5G اقدام نمایند
مراجعه حضوری به یکی از دفاتر امور مشترکین 
ارسال کد پستی خود از طریق خطوط تالیا به سر شماره ۵۰۰۰۵ 
ارتباط با مرکز تماس تالیا ( شماره ۹۹۹ از خطوط تالیا و ۰۹۳۲۹۹۹۰۰۰۰ از سایر خطوط )