Quantcast
طرح تعویض رایگان سیم کارت و ارتقای سیم کارت به 4.5G

طرح تعویض رایگان سیم کارت و ارتقای سیم کارت به 4.5Gبا توجه به اینکه تالیا موفق به ارتقاء شبکه‌ خدمت‌ رسانی خود به 4.5Gگردیده و برای استفاده از این خدمات میبایست سیم کارت های نسل قبل تعویض گردد، لذا مشترکین گرامی میتوانند از طریق زیر نسبت به تعویض و ارتقاء سیم کارت خود به 4.5G اقدام نمایند. شایان ذکر است تعویض سیم کارت های فوق هزینه ای برای مشترکین محترم ایجاد نمی نماید.

• ارتباط با مرکز تماس تالیا ( شماره ۹۹۹ از خطوط تالیا و ۰۹۳۲۹۹۹۰۰۰۰ از سایر خطوط)
• 
مراجعه حضوری به یکی از دفاتر امورمشترکین تالیا  
• 
ارسال کد پستی خود از طریق خطوط تالیا به سر شماره ۵۰۰۰۵