Quantcast
خرید بسته های اینترنت 4.5G

خرید بسته های اینترنت 4.5G

مشترکین محترم می توانند با شماره گیری کد دستوری #5*500* و ورود به صفحه خرید اینترنت، بسته مورد نظر خود را انتخاب و فعال نمایند.

یادآور میشود قبل از اقدام به خرید بسته های اینترنت میبایست حساب خود را شارژ نمایند.

بسته های اینترنت

حجم بسته

قیمت بسته(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

روزانه

200MB

14,000ریال

600MG

33,000ریال

1GB+1GB

85,000ریال

هفتگی

600MG

47,000ریال

1GB+1GB

95,000ریال

3GB+3GB

128,000ریال

ماهانه

1GB+1GB

95,000ریال

2GB+2GB

114,000ریال

4GB+4GB

161,000ریال