آگهی فراخوان پیمانکار

آگهی فراخوان شماره IR9202B02

تاریخ : 92/2/18

بخش فنی: 
1.عملیات شبکه 
• پشتیبانی 24*7 از سایتهای موبایل در سطح استان تهران و البرز.
■ پاسخگویی و رسیدگی به TT های دریافتی از مرکز NOC در کمترین زمان ممکن ، نگهداری و تعمیر سایتها طبق SLA، پیگیری امور برق سایتها

• مدیریت عملیات شبکه NOC .
■ انجام مانیتورینگ 24 ساعته کلیه المانهای شبکه ، صدور TT و پیگیری انجام آن ، تهیه گزارشات شبکه ، مدیریت دسترسی به سایتها و صدور مجوز ورود و خروج ، 

2. توسعه شبکه.
• تحصیل سایت : 
• اخذ مجوز تردد به سایتهای سازمانی / حقوقی و شخصی ، تعامل با اپراتورها و سازمانهای ذیربط جهت سایت شیرینگ، هماهنگی و انجام بازدیدهای فنی، مدیریت پیمانکاران و ارزیابی سایتها:
• پیدا کردن سایت
• مجوز نصب سایت
• تهیه انشعاب برق
• تهیه کلیه مدارک مربوط به مالکیت و شناسایی(کپی برابر اصل) در صورت نیاز تائیدیه رسمی از اداره ثبت اسناد کشوری و تعیین نماینده مالکین به صورت محضری
• پایان کار ساختمان
• ساخت (Civil) : 
• نظارت بر پیمانکاران ساخت سایت از مرحله طراحی تا ساخت ، زیبا سازی و مقاوم سازی سایت ها ، انجام تعمیرات سایتها، انجام نگهداری های دوره ای
• BSS: (پیاده سازی سایت) 
• نظارت بر نصب و راه اندازی سایتهای BSC ،BTS و WLL در سطح کشور، انجام WOهای شبکه (تغییرات شبکه)

3. امور قرارداد مالکین (بازرگانی)
• دعوت و مذاکره با مالکین جهت تسویه، تمدید و انعقاد قرارداد، پیگیری و تقسیط پرداخت مالکین، جمع آوری مدارک مالکین مالی و اداری :

مالی و اداری : 
4. خدمات منابع انسانی:
• عملیا ت مربوط به جذب وخروج پرسنل 
• اموزش پرسنل 
• کارگزینی 
• تدوین ایین نامه ها و دستورالعملها
• سایر

5. خدمات اداری و پشتیبانی :
• تدارکات اداری
• خدمات نظافت و پشتیبانی 
• امور رفاهی پرسنل 
• اموربیمه ای
• سایر

6. حراست :
• نگهبانی از ساختمانهای اداری
• حراست سیار از سایتها

7. دبیرخانه :
• ثبت ورود و خروج نامه ها 
• تایپ 
• توزیع نامه ها
• سایر

امور مشترکین : 
8. پاسخگوئی در مرکز تماس: 
• انجام تمامی خدمات مربوط به پاسخگویی موفق مطابق با تماس های ورودی مرکز تماس و صدور Ticket با تعاریف تعیین شده.

9. مراکز امورمشترکین:
• تامین و تجهیز مراکز خدمات امور مشترکان، استخدام و به کارگیری کارشناسان برای مرکز خدمات امور مشترکان و پاسخگویی به مراجعان، مشترکان و یا موکل ایشان مطابق درخواست ایشان و انجام امور مربوط به مرکز خدمات مشترکان مطابق با فرایند های تالیا و KPI تایین شده از طرف شرکت گسترش ارتباطات تالیا و تعاریف تعیین شده.