تعریف پیامک

پیامک چارچوبی ( پروتکلی ) است که به شما اجازه می دهد پیغام های کوتاهی به صورت متن از طریق سیم کارت خود ارسال نمائید. این پیغام ها در واقع بسیار کوتاه هستند: 160 حرف برای پیام های با زبان های مشتق لاتین ،وحداکثر 70 حرف برای زبان های غیر لاتین مثل فارسی و عربی وچینی.