سرویس آوای تالیا

تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری و در حال حاضر تنها اپراتور ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده بر بستر IVR و در حوزه تلفن همراه می باشد.
مشترکین تالیا می توانند با تماس با شماره 3333 وارد دنیای متنوع و جالب آوای تالیا شوند و از محتوای این سرویس شامل مطالب سرگرمی، فرهنگی، مذهبی، بخش کودک و نوجوان، مسابقات و سرویس مجزای کنفرانس تلفنی استفاده نمایند. هزینه تماس با سرویس آوای تالیا به ازای هر دقیقه، 200 ریال می باشد.