نحوه تعویض سیم کارت معیوب، سوخته و مفقود تالیا

مشترکین جهت تعویض سیم کارت اعتباری خود به دلایل؛ مشکل شبکه، سوختن سیم کارت، مفقود شدن و مورد سرقت قرار گرفتن می توانند با در دست داشتن سند سیم کارت اعتباری تالیا، کارت ملی عکس دار و صلح نامه ( در صورتی که مراجعه کننده صاحب سند نباشد ) به یکی از فروشگاههای تالیا ویا مراکز خدمات مشتریان تالیا مراجعه می نماید.