درگاههای فروش الکترونیکی رمز شارژ


بانک های توزیع کننده شارژ الکترونیکی تالیا
ردیف بانک ها POS ATM WEB همراه بانک
1 بانک پارسیان  
2 بانک پاسارگاد  
2 بانک سامان  
3 بانک ملت
4 بانک مسکن  
5 بانک صادرات  
7 بانک اقتصاد نوین  
8 بانک کارآفرین  
8 بانک ملی ایران  
9 موسسه اعتباری ثامن
10 بانک آینده  
11 بانک گردشگری  
12 بانک رفاه  
13 بانک سپه  
14 بانک تجارت  
15 بانک سینا  
16 بانک حکمت ایرانیان  
17 بانک دی  
18 بانک توسعه تعاون  
19 بانک مهر ایران