فرمت توضیحات حجم دریافت فایل
لوگوی شرکت گسترش ارتباطات تالیا 56 KB دانلود
طرح های مربوط به تبلیغات محیطی 467 KB دانلود
بروشور عمومی تالیا 508 KB دانلود
بروشور سازمانی تالیا 1.390 KB دانلود
طرح های مربوط به تبلیغات محیطی (خط موفقیت) 320 KB دانلود