انواع شارژ کارت تالیا


تالیا کارت
تالیا جهت آن دسته از مشترکینی که برای افزایش اعتبار خود تمایل به دریافت فیزیکی شارژ اعتباری دارند اقدام به تهیه و توزیع کارت شارژهای اعتباری در رنگ های مختلف که هر رنگ معرف مقدار اعتباری خاص می باشد نموده است. کارت شارژ های تالیا را مشترکین علاوه بر فروشگاهها و کیوسکهای موجود در تمام نقاط کشور از فروشگاهای تالیا و مراکز خدمات تالیا نیز می توانند تهیه نمایند.
- کارت شارژ سفید 20000 ریالی
- کارت شارژ نارنجی 50000 ریالی
- کارت شارژ سیاه 100000 ریالی
- کارت شارژ طلائی 200000 ریالی

شارژ اعتباری الکترونیکی
تالیا جهت تسهیل دریافت اعتبار برای مشترکین اقدام به تهیه و توزیع شارژ اعتباری الکترونیکی نموده است که این نوع شارژ به آسانی و از طریق دستگاهها خود پرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (ATM) ، دستگاه های پایانه های فروش (POS) و باجه های خدمات رسانی (Web Kiosk)، تارنما های مجاز (Web Site) و دستگاههای خودکار فروش (Vending Machine) در دسترس مشترکین می باشد.