قابلیت ها و مزایای سیم کارت سازمانی

در قابلیت موبایل سازمانی، سیم کارتهای تالیا با شماره های مشخص بنا به خواسته مشتری در اختیار او قرار میگیرند و نام تالیا و سازمان متقاضی توأماٌ بر روی صفحه نمایش تلفن مشاهده میشود.
این سازمان با به کارگیری سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز می تواند به شکل یک شبکه داخلی تلفن همراه با سیمکارتهای خود ارتباط متقابل داشته باشد و با استفاده از امکاناتی مثل پیام کوتاه و پیام صوتی، آموزش کارکنان را ساده تر و کارایی سازمان را بیشتر کند.